Aspire
Koineks
 • 08-10-2010, 00:01:08
  #1
  1/2
  başlık biraz garip gelebilir arkadaşlar hemen burda toparlamaya çalışayım
  elimde ücretli yazdırdığım bir resim botu var
  arkadaş sağolsun açık kaynak kodlu verdi ve her türlü değişikliği
  yapmama izin verdi şimdi sorunuma gelince
  tam isteklerime uyan bir tema buldum ve
  TylerDurden sağolsun temadaki bir sorunu halletti.
  şimdi demek istediğim olay tamamen şu
  bot resimleri özel alan olarak ekliyor
  ama tema özel alan değil öne çıkan görsel kullanıyor.
  bu botta yer alan kodları nasıl düzenlemem lazım ki
  özel alan olarak eklenen resim öne çıkan görsel olarak eklensin
  kaydet.php dosyasındaki kodlar şöyle

  $my_post = array();
  $my_post['post_title'] = $baslik;
  $my_post['post_content'] = $aciklama;
  $my_post['post_status'] = 'publish';
  $my_post['post_author'] = 1;
  $my_post['tags_input'] = $etiket;
  $my_post['post_category'] = array($kategori);
  
  $idxx=wp_insert_post($my_post);
  
  update_post_meta($idxx, 'resim', $resim);
  özel alan adı "resim" dir.
 • Sponsor Reklam
 • 08-10-2010, 10:03:07
  #2
  1/2
  update_post_meta($idxx, 'thumbnail', $resim);

  Öne çıkan görsel alanı wp de bildiğim kadarıyla default "thumbnail"
 • 08-10-2010, 15:00:51
  #3
  1/2
  spider58 adlı üyeden alıntı
  update_post_meta($idxx, 'thumbnail', $resim);

  Öne çıkan görsel alanı wp de bildiğim kadarıyla default "thumbnail"
  malesef hocam dediğinizi yaptım ama olmadı
  dediğinizi yapınca "resim" olan özel alan adı "thumbnail" olarak değişiyor sadece
  yani yine özel alan olarak ekleniyor.
 • 08-10-2010, 15:13:25
  #4
  1/2
  S_HA_DO_W adlı üyeden alıntı
  malesef hocam dediğinizi yaptım ama olmadı
  dediğinizi yapınca "resim" olan özel alan adı "thumbnail" olarak değişiyor sadece
  yani yine özel alan olarak ekleniyor.

  Eğerki konu ekle dediğinize o alan görünüyorsa sorun yok.

  temanızın functions.php dosyasını açın ve

  add_image_size (.... komutunun yanında yazan ' ' arasındaki alan adı neyse odur)

  örneğin

  add_image_size( 'single-post-thumbnail', 400, 9999 );
  gibi bir kod ise

  sen bottaki kodu

  update_post_meta($idxx, 'single-post-thumbnail', $resim);

  ile değiştrerek dene hocam.
 • 08-10-2010, 15:24:12
  #5
  1/2
  spider58 adlı üyeden alıntı
  Eğerki konu ekle dediğinize o alan görünüyorsa sorun yok.

  temanızın functions.php dosyasını açın ve

  add_image_size (.... komutunun yanında yazan ' ' arasındaki alan adı neyse odur)

  örneğin

  add_image_size( 'single-post-thumbnail', 400, 9999 );
  gibi bir kod ise

  sen bottaki kodu

  update_post_meta($idxx, 'single-post-thumbnail', $resim);

  ile değiştrerek dene hocam.
  hocam dediğinizi çok iyi anladım fakat
  temanın functions.php dosyasında
  add_image_size die bir komut yok

  buyrun functions.php dosyası

  <?php if ( function_exists('register_sidebar') ) {
  	register_sidebar(array(
    	'name' => 'Sidebar',
  		'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
  		'after_widget' => '</li>',
  		'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
  		'after_title' => '</h2>',
  	));
  }
  ?>
  <?php function wp_pagenavi($before = '', $after = '', $prelabel = '', $nxtlabel = '', $pages_to_show = 5, $always_show = false) {
   global $request, $posts_per_page, $wpdb, $paged;
   if(empty($prelabel)) {  $prelabel = '<strong>&laquo;</strong>';
   } if(empty($nxtlabel)) {
   $nxtlabel = '<strong>&raquo;</strong>';
   } $half_pages_to_show = round($pages_to_show/2);
   if (!is_single()) {
   if(!is_category()) {
   preg_match('#FROM\s(.*)\sORDER BY#siU', $request, $matches); } else {
   preg_match('#FROM\s(.*)\sGROUP BY#siU', $request, $matches); }
   $fromwhere = $matches[1];
   $numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT ID) FROM $fromwhere");
   $max_page = ceil($numposts /$posts_per_page);
   if(empty($paged)) {
   $paged = 1;
   }
   if($max_page > 1 || $always_show) {
   echo "$before <div class='Nav'><span>Pages ($max_page): </span>";  if ($paged >= ($pages_to_show-1)) {
   echo '<a href="'.get_pagenum_link().'">&laquo; First</a> ... '; }
   previous_posts_link($prelabel);
   for($i = $paged - $half_pages_to_show; $i <= $paged + $half_pages_to_show; $i++) {  if ($i >= 1 && $i <= $max_page) {  if($i == $paged) {
   echo "<strong class='on'>$i</strong>";
   } else {
   echo ' <a href="'.get_pagenum_link($i).'">'.$i.'</a> ';  }
   }
   }
   next_posts_link($nxtlabel, $max_page);
   if (($paged+$half_pages_to_show) < ($max_page)) {
   echo ' ... <a href="'.get_pagenum_link($max_page).'">Last &raquo;</a>';  }
   echo "</div> $after";
   }
   }
  }
  ?>
  <?php
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  ?>
  <?php
  /*
    Plugin Name: Add Dynamic Meta Boxes
    Plugin URI: http://www.clarksonenergyhomes.com/wordpress/wordpress-plugin-add-dynamic-meta-boxes/
    Description: Allows you to add boxes and fields to the Write Post panel, and store the value as a custom field. Based on script by Nathan Rice (http://www.nathanrice.net/)
    Version: 0.1 (Not rigorously tested.)
    Author: Charles Clarkson
    Author URI: http://www.clarksonenergyhomes.com/wordpress/about/
  */
  
  /*
    Each box has a name and a set of fields. Currently,
    only text and textarea fields are suppoted. 'text'
    fields are the default.
  
    To add a box named: "Name Box" with a field named
    "_name", add this:
  
    'Name Box' => array (
      array( '_name', 'Name:', 'text' ),
    ),
  
    You can leave the 'text' field off. It is the default.
  
    'Name Box' => array (
      array( '_name', 'Name:' ),
    ),
  */
  
  // Edit this data structure to change the form in WordPress:
  
  $sp_boxes = array (
    'Image' => array (
      array( '_image_url', 'Image URL:' ),
    ),
  );
  
  // Do not edit past this point.
  
  // Use the admin_menu action to define the custom boxes
  add_action( 'admin_menu', 'sp_add_custom_box' );
  
  // Use the save_post action to do something with the data entered
  // Save the custom fields
  add_action( 'save_post', 'sp_save_postdata', 1, 2 );
  
  // Adds a custom section to the "advanced" Post and Page edit screens
  function sp_add_custom_box() {
    global $sp_boxes;
  
    if ( function_exists( 'add_meta_box' ) ) {
  
      foreach ( array_keys( $sp_boxes ) as $box_name ) {
        add_meta_box( $box_name, __( $box_name, 'sp' ), 'sp_post_custom_box', 'post', 'normal', 'high' );
      }
    }
  }
  
  function sp_post_custom_box ( $obj, $box ) {
    global $sp_boxes;
    static $sp_nonce_flag = false;
  
    // Run once
    if ( ! $sp_nonce_flag ) {
      echo_sp_nonce();
      $sp_nonce_flag = true;
    }
  
    // Genrate box contents
    foreach ( $sp_boxes[$box['id']] as $sp_box ) {
      echo field_html( $sp_box );
    }
  }
  
  function field_html ( $args ) {
  
    switch ( $args[2] ) {
  
      case 'textarea':
        return text_area( $args );
  
      case 'checkbox':
        // To Do
  
      case 'radio':
        // To Do
  
      case 'text':
      default:
        return text_field( $args );
    }
  }
  
  function text_field ( $args ) {
    global $post;
  
    // adjust data
    $args[2] = get_post_meta($post->ID, $args[0], true);
    $args[1] = __($args[1], 'sp' );
  
    $label_format =
       '<label for="%1$s">%2$s</label><br />'
      . '<input style="width: 95%%;" type="text" name="%1$s" value="%3$s" /><br /><br />';
  
    return vsprintf( $label_format, $args );
  }
  
  function text_area ( $args ) {
    global $post;
  
    // adjust data
    $args[2] = get_post_meta($post->ID, $args[0], true);
    $args[1] = __($args[1], 'sp' );
  
    $label_format =
       '<label for="%1$s">%2$s</label><br />'
      . '<textarea style="width: 95%%;" name="%1$s">%3$s</textarea><br /><br />';
  
    return vsprintf( $label_format, $args );
  }
  
  /* When the post is saved, saves our custom data */
  function sp_save_postdata($post_id, $post) {
    global $sp_boxes;
  
    // verify this came from the our screen and with proper authorization,
    // because save_post can be triggered at other times
    if ( ! wp_verify_nonce( $_POST['sp_nonce_name'], plugin_basename(__FILE__) ) ) {
      return $post->ID;
    }
  
    // Is the user allowed to edit the post or page?
    if ( 'page' == $_POST['post_type'] ) {
      if ( ! current_user_can( 'edit_page', $post->ID ))
        return $post->ID;
  
    } else {
      if ( ! current_user_can( 'edit_post', $post->ID ))
        return $post->ID;
    }
  
    // OK, we're authenticated: we need to find and save the data
    // We'll put it into an array to make it easier to loop though.
  
    // The data is already in $sp_boxes, but we need to flatten it out.
    foreach ( $sp_boxes as $sp_box ) {
      foreach ( $sp_box as $sp_fields ) {
        $my_data[$sp_fields[0]] = $_POST[$sp_fields[0]];
      }
    }
  
    // Add values of $my_data as custom fields
    // Let's cycle through the $my_data array!
    foreach ($my_data as $key => $value) {
      if ( 'revision' == $post->post_type ) {
        // don't store custom data twice
        return;
      }
  
      // if $value is an array, make it a CSV (unlikely)
      $value = implode(',', (array)$value);
  
      if ( get_post_meta($post->ID, $key, FALSE) ) {
  
        // Custom field has a value.
        update_post_meta($post->ID, $key, $value);
  
  
      } else {
  
        // Custom field does not have a value.
        add_post_meta($post->ID, $key, $value);
      }
  
      if (!$value) {
  
        // delete blanks
        delete_post_meta($post->ID, $key);
      }
    }
  }
  
  function echo_sp_nonce () {
  
    // Use nonce for verification ... ONLY USE ONCE!
    echo sprintf(
      '<input type="hidden" name="%1$s" id="%1$s" value="%2$s" />',
      'sp_nonce_name',
      wp_create_nonce( plugin_basename(__FILE__) )
    );
  }
  
  // A simple function to get data stored in a custom field
  if ( !function_exists('get_custom_field') ) {
    function get_custom_field($field) {
      global $post;
      $custom_field = get_post_meta($post->ID, $field, true);
      echo $custom_field;
    }
  }
  
  ?>
  <?php
  function the_breadcrumb() {
  	if (!is_home()) {
  		echo '<a href="';
  		echo get_option('home');
  		echo '">';
  		bloginfo('name');
  		echo "</a> &raquo; ";
  		if (is_category() || is_single()) {
  			the_category(' &');
  			if (is_single()) {
  				echo " &raquo; ";
  				the_title();
  			}
  		} elseif (is_page()) {
  			echo the_title();
  		}
  	}
  }
  ?>
  <?php
  $themename = "WordPhoto";
  $shortname = "wp";
  
  $options = array (
  
  	array(	"name" => "Blog Name",
  			"type" => "title"),
  			
  	array(	"type" => "open"),
  	
  	array(	"name" => "Blog Title",
  			"desc" => "Write your blog title.",
  			"id" => $shortname."_title",
  			"std" => "",
  			"type" => "text"),
  			
  	array(	"name" => "Adsense",
  			"type" => "title"),
  			
  	array(	"type" => "open"),
  			
  	array(	"name" => "728*90 Adsense",
  			"desc" => "Paste your 728*90 Adsense code. If you prefer, you can use a banner code, too.",
        "id" => $shortname."_728_90",
        "type" => "textarea"),
  			
    array( "name" => "Disable 728*90 Adsense?",
        "desc" => "Check this box if you want to disable the 728*90 Adsense.",
        "id" => $shortname."_72890_disable",
        "type" => "checkbox",
        "std" => "false"),			
  			
  	array(	"name" => "728*15 Adsense",
  			"desc" => "Paste your 728*15 Adsense code.",
        "id" => $shortname."_728_15",
        "type" => "textarea"),
  			
    array( "name" => "Disable 728*15 Adsense?",
        "desc" => "Check this box if you want to disable the 728*15 Adsense.",
        "id" => $shortname."_72815_disable",
        "type" => "checkbox",
        "std" => "false"),				
  			
  	array(	"name" => "160*600 Adsense",
  			"desc" => "Paste your 160*600 Adsense code. If you prefer, you can use a banner code, too.",
        "id" => $shortname."_160_600",
        "type" => "textarea"),
  			
    array( "name" => "Disable 160*600 Adsense?",
        "desc" => "Check this box if you want to disable the 160*600 Adsense.",
        "id" => $shortname."_160600_disable",
        "type" => "checkbox",
        "std" => "false"),		
  			
  	array(	"name" => "Breadcrumbs",
  			"type" => "title"),
  			
  	array(	"type" => "open"),			
  			
    array( "name" => "Disable Breadcrumbs?",
        "desc" => "Check this box if you want to disable the breadcrumbs on the theme.",
        "id" => $shortname."_breadcrumb_disable",
        "type" => "checkbox",
        "std" => "false"),
  			
  	array(	"name" => "Footer",
  			"type" => "title"),
  			
  	array(	"type" => "open"),			
  			
  	array(	"name" => "Footer Message",
  			"desc" => "Do you want to write something in footer? You can use html tags.",
        "id" => $shortname."_footer",
        "type" => "textarea"),
  	
  	array(	"type" => "close")
  	
  );
  
  function mytheme_add_admin() {
  
    global $themename, $shortname, $options;
  
    if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {
    
      if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {
  
          foreach ($options as $value) {
            update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); }
  
          foreach ($options as $value) {
            if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); } }
  
          header("Location: themes.php?page=functions.php&saved=true");
          die;
  
      } else if( 'reset' == $_REQUEST['action'] ) {
  
        foreach ($options as $value) {
          delete_option( $value['id'] ); }
  
        header("Location: themes.php?page=functions.php&reset=true");
        die;
  
      }
    }
  
    add_theme_page($themename." Options", "".$themename." Theme Options", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'mytheme_admin');
  
  }
  
  function mytheme_admin() {
  
    global $themename, $shortname, $options;
  
    if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings saved.</strong></p></div>';
    if ( $_REQUEST['reset'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings reset.</strong></p></div>';
    
  ?>
  <div class="wrap">
  <h2><?php echo $themename; ?> Theme Settings</h2>
  
  <p style="">Visit <a href="http://www.wordpressthemesbook.com/wordphoto-photo-gallery-theme/" target="_blank">WORDPHOTO THEME</a> for upgrades, the theme installation and usage informations.
  
  <form method="post">
  
  
  
  <?php foreach ($options as $value) { 
    
  	switch ( $value['type'] ) {
  	
  		case "open":
  		?>
      <table width="100%" border="0" style="padding:10px;">
  		
      
      
  		<?php break;
  		
  		case "close":
  		?>
  		
      </table><br />
      
      
  		<?php break;
  		
  		case "title":
  		?>
  		<table width="100%" border="0" style="background-color:#f1f1f1; padding:5px 10px;border:1px solid #e3e3e3;border-radius: 5px; 
  -moz-border-radius: 5px; 
  -webkit-border-radius: 5px;"><tr>
      	<td colspan="2"><h3 style="font-family:Georgia,'Times New Roman',Times,serif;margin:0;"><?php echo $value['name']; ?></h3></td>
      </tr>
          
      
  		<?php break;
  
  		case 'text':
  		?>
      
      <tr>
        <td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>
        <td width="80%"><input style="width:400px;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" type="<?php echo $value['type']; ?>" value="<?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo get_settings( $value['id'] ); } else { echo $value['std']; } ?>" /></td>
      </tr>
  
      <tr>
        <td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>
      </tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr>
  
  		<?php 
  		break;
  		
  		case 'textarea':
  		?>
      
      <tr>
        <td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>
        <td width="80%"><textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" style="width:400px; height:200px;" type="<?php echo $value['type']; ?>" cols="" rows=""><?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo stripslashes (get_settings( $value['id'] )); } else { echo $value['std']; } ?></textarea></td>
        
      </tr>
  
      <tr>
        <td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>
      </tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr>
  
  		<?php 
  		break;
  		
  		case 'select':
  		?>
      <tr>
        <td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>
        <td width="80%"><select style="width:240px;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>"><?php foreach ($value['options'] as $option) { ?><option<?php if ( get_settings( $value['id'] ) == $option) { echo ' selected="selected"'; } elseif ($option == $value['std']) { echo ' selected="selected"'; } ?>><?php echo $option; ?></option><?php } ?></select></td>
      </tr>
          
      <tr>
        <td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>
      </tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr>
  
  		<?php
      break;
        
  		case "checkbox":
  		?>
        <tr>
        <td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>
          <td width="80%"><? if(get_settings($value['id'])){ $checked = "checked=\"checked\""; }else{ $checked = ""; } ?>
              <input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />
              </td>
        </tr>
              
        <tr>
          <td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>
        </tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr>
        
      <?php 		break;
  	
   
  } 
  }
  ?>
  
  <!--</table>-->
  
  <p class="submit">
  <input name="save" type="submit" value="Save changes" />  
  <input type="hidden" name="action" value="save" />
  </p>
  </form>
  <form method="post">
  <p class="submit">
  <input name="reset" type="submit" value="Reset" />
  <input type="hidden" name="action" value="reset" />
  </p>
  </form>
  
  <?php
  }
  
  add_action('admin_menu', 'mytheme_add_admin'); ?>
 • 08-10-2010, 18:18:05
  #6
  1/2
  Alıntı
  add_theme_support('post-thumbnails');
  bu kod varsa tamamdır. şimdi şunları deneyin

  update_post_meta($idxx, 'single-post-thumbnail', $resim);

  veya

  update_post_meta($idxx, 'post-thumbnail', $resim);

  veya

  update_post_meta($idxx, 'post-thumbnails', $resim);

  bunlar da olmazsa eğer DB incelenecek ve resmin yolunu db de nereye yazdığı bulunacak. ona göre botçu arkadaşınız da oraya yazdıracak.
 • 08-10-2010, 18:45:14
  #7
  1/2
  spider58 adlı üyeden alıntı
  bu kod varsa tamamdır. şimdi şunları deneyin

  update_post_meta($idxx, 'single-post-thumbnail', $resim);

  veya

  update_post_meta($idxx, 'post-thumbnail', $resim);

  veya

  update_post_meta($idxx, 'post-thumbnails', $resim);

  bunlar da olmazsa eğer DB incelenecek ve resmin yolunu db de nereye yazdığı bulunacak. ona göre botçu arkadaşınız da oraya yazdıracak.
  deneklerinizin hepsini denedim ama tek yaptığı şey özel alan adını değiştirmek
  dediğiniz gibi bir db yi inceleyeyim. bu öne çıkarılan görsel nereye nasıl ekleniyor bir bakayım
 • 09-10-2010, 01:19:36
  #8
  1/2
  db ye de baktım pek birşey anlamadım ya
  _wp_attached_file diye bir alana ekliyor
  2010/10/adasdasdas.jpg şeklinde bir değer alıyor karşısına
  yanlız bot ile kaydet.php dosyasındaki alanı _wp_attached_file olarak değiştirdiğimde
  değer olarak karşısında sadece default yazıyor :s
 • 09-10-2010, 15:46:08
  #9
  1/2
  arkadaşlar öne çıkarılan alanı kodlama eklemeyi bilen varsa oda işimi görür tek yapmam gereken şey zaten botta özel alana eklenen kodu öne çıkan görsel alana ekleme yapmam