Aylık çalışacağımız twitter hesapları arıyoruz. Düzenli olarak RT hizmeti alacağız. Sektörün futbol ve spor olması gerekmektedir.