DATA satışı ve kişisel bilgiler - R10.net
 • 15-10-2020, 14:57:47
  #1
  Son günlerde karşıma sponsorlu olarak data satışı yapan paylaşımlar çıkıyor. özellikle call centerlar için isim, numara ve adres gibi bilgilerin satıldığını söylüyorlar. buna ek olarak son 1 aydır da saçma sapan ilgim olmayan firmalar beni arayarak ismimle hitap ediyorlar. bu satışlar yasal mı? nasıl buna cesaret ediyorlar?
 • 15-10-2020, 14:59:07
  #2
  yasal değil , KVKK ve yaptırımlardan bir haberler yada yürek yemişler 😂
  VISMA AJANS | | RDM BİLİŞİM LTD.ŞTİ
  18 Sayfada Story reklamı 345 TL yerine 195 TL
 • 15-10-2020, 15:00:05
  #3
  Kanun Numarası : 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • 15-10-2020, 15:06:12
  #4
  tahaerdem adlı üyeden alıntı
  yasal değil , KVKK ve yaptırımlardan bir haberler yada yürek yemişler 😂
  Ben kanunları taktıklarını sanmıyorum. N11 den alışveriş yaptığım mağaza alışverişten 1 hafta sonra smsle kendi sitesinin reklamını yapmaya başladı. whatsapp hatlarına bağlanıp saydırınca zorlarına gitti engellediler.

  digiturk, internet smsleri, sürekli değişen 0850li numara çağrıları ben şikayet etmeye bıktım kansız şerefsizler yapmaktan bıkmadı.

  Bu izinsiz işleri yapanların buradada olduğunu düşünüyorum. eğer bu yorumumu okuyorlarsa: ŞEREFSİZSİNİZ.
  Tomorrow never comes until it's too late.