• 14-05-2024, 16:17:29
  #1
  Selamun Aleyküm dostlar,


  Aşağıda ki komut twitter'a session ile giriş yapmaya yarıyor.
  Ama tweetleri yüklemiyor. Profil resmi falan çıkıyor.

  Nasıl gerçek bir tarayıcı gibi işlem yaptırabilirim? Tweetleri yüklenmesine yardımcı olur musunuz?  <?php
  
  // Tarayıcı bilgileri
  $user_agents = array(
    "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36", // Chrome tarayıcı
    "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 OPR/82.0.4227.11", // Opera tarayıcısı
    // Diğer tarayıcılar buraya eklenebilir
  );
  
  // Rastgele bir tarayıcı bilgisi seçme
  $user_agent = $user_agents[array_rand($user_agents)];
  
  // Session bilgilerini dizi olarak tanımla
  $session = [
  ];
  
  // Cookie stringini oluştur
  $cookie_string = "";
  foreach ($session as $cookie) {
    $cookie_string .= $cookie['name'] . "=" . urlencode($cookie['value']) . "; ";
  }
  
  // Twitter'a giriş yap
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, [
    CURLOPT_URL => "https://twitter.com",
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
      "cookie: $cookie_string",
      "User-Agent: $user_agent" // Tarayıcı bilgisini ekleyin
    ],
  ]);
  
  $response = curl_exec($curl);
  $err = curl_error($curl);
  
  curl_close($curl);
  
  if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
  } else {
    echo $response;
  }
  ?>
 • 14-05-2024, 16:21:41
  #2
  HomeTimeline isimli requesti arayın  https://twitter.com/i/api/graphql/<token>/HomeTimeline
 • 14-05-2024, 16:23:33
  #3
  DogukanX adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  HomeTimeline isimli requesti arayın  https://twitter.com/i/api/graphql/<token>/HomeTimeline
  token'in içerisine ne yazmamız gerekiyor hocam?
 • 14-05-2024, 16:39:10
  #4
  ZyDn adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  token'in içerisine ne yazmamız gerekiyor hocam?
  Gelen giden istekleri incelerseniz hesaba girip size özel bir token veriyor sanırsam, kendi hesabımdan baktığımda random bir string vardı ondan token yazdım, belki normal path'tir bilmediğim için öyle yazdım.