• 26-05-2022, 23:53:10
  #1
  merhaba.
  verot.net image upload kodlarını kullanıyorum, resim yükliyebiliyorum fakat güncelleyemiyorum. güncelleme kodlarım assagıdadır. yardımcı olur musunuz?

  db sütunlarım
  id(int)
  resim(varchar)
  icerik(text)

  aldıgım hata ise su: Notice: Undefined index: resim


  <form role="form" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="col-lg-6">
                          <div class="main-box">
                            <header class="main-box-header clearfix">
                              <h2>hakkımızda</h2>
                            </header>
                            <div class="main-box-body clearfix">
                            <?php
                              $id="23";
                              $guncelle=$db->prepare("select * from hakkimizda where id=?");
                              $guncelle->execute(array($id));
                              $update = $guncelle->fetch(PDO::FETCH_BOTH);
                                if($_POST){
                                if($_POST["resim"]){$resim = $_POST["resim"];}else{$resim = $update["resim"];}
                                if($_POST["icerik"]){$icerik = $_POST["icerik"];}else{$icerik = $update["icerik"];}
                              
                                require_once ("app/class.upload.php");
                                $image1 = new Upload( $_FILES['image1']);
                                
                              if ($image1->uploaded){
                                  $image1->image_resize = true;
                                  $image1->image_ratio_crop = true;
                                  $image1->image_x = 555;
                                  $image1->image_y = 417;
                                  $image1->allowed = array ( 'image/*' );
                                  $image1->Process('../upload/');
                                  
                                unlink('../upload/'.$update["resim"]);
                                $resim1 = $image1->file_dst_name;
                              }else{$resim1 = $update["resim"];}
                              
                                $query = $db->prepare("update hakkimizda set resim=?,icerik=? where id=?");
                                $islem = $query->execute(array($resim1,$icerik,$id));
                                if ($islem) {
                                echo'
                                <div class="alert alert-success">
                                    <i class="fa fa-check-circle fa-fw fa-lg"></i>
                                    <strong>Başarılı!</strong> hakkımızda İçeriği Başarıyla Düzenlendi.
                                  </div>
                                ';
                                }else {                  
                                echo '
                                <div class="alert alert-danger">
                                  <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg"></i>
                                  <strong>Başarısız!</strong> hakkımızda İçeriği Düzenlenemedi.Tekrar deneyin.</a>
                                </div>
                                ';    
                                }
                                }
                            ?>
                                
                                  
                                  <div class="form-group">
                                    <label for="exampleTextarea">Hakkımızda</label>
                                    <textarea id="editor" name="icerik"><?=$update["icerik"]?></textarea>
                                  </div>
                                  <img src="../upload/<?=$update["resim"]?>" style="width:250px"/><br>
                                  <div class="form-group">
                                    <label>Resim</label>
                                      <input type="file" name="image1"/>
                                  </div>
                                <button type="submit" class="btn btn-success">Kaydet</button>
                                  
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                        
                    </form>
 • 28-05-2022, 03:03:41
  #2
  Gördüğüm kadarı ile $_POST diye belirttiğiniz yerlerin sanırım $_FILES olması gerekiyor.