• 06-05-2022, 13:34:45
  #1
  Wordpress ana dizininde bot.php dosyası oluşturarak aşağıdaki kod ile uzaktan ekleme yapabilirsiniz. Özellikle bot yazan arkadaşlar için ideal bir kullanım.

  Örnek Senaryo
  $client = new Client(['base_uri' => "http://localhost/wordpress/"]);
  $options = [
    'form_params' => [
      'title' => "Başlık",
      'content' => "İçerik",
      'images' => "Eklenecek Resim url adresi",
      'categories' => 1 //Kategori ne ise onun id adresini yazmanız yeterli
    ]
  ];
  $response = $client->post("bot.php", $options);
  <?php
  
  include "wp-config.php";
  require_once "wp-includes/wp-db.php";
  
  $my_post = array(
    'post_title' => wp_strip_all_tags($_POST["title"]),
    'post_content' => $_POST["content"],
    'post_author' => get_current_user_id(),
    'post_status' => 'publish',
    'post_category' => array($_POST["categories"])
  );
  
  $post_id = wp_insert_post($my_post);
  insertFeaturedImages($_POST["images"],$post_id);
  
  function insertFeaturedImages($image_url,$post_id){
    $upload_dir = wp_upload_dir();
    $image_data = file_get_contents($image_url);
    $filename = basename($image_url);
    if(wp_mkdir_p($upload_dir['path']))
      $file = $upload_dir['path'] . '/' . $filename;
    else
      $file = $upload_dir['basedir'] . '/' . $filename;
    file_put_contents($file, $image_data);
  
    $wp_filetype = wp_check_filetype($filename, null );
    $attachment = array(
      'post_mime_type' => $wp_filetype['type'],
      'post_title' => sanitize_file_name($filename),
      'post_content' => '',
      'post_status' => 'inherit'
    );
    $attach_id = wp_insert_attachment( $attachment, $file, $post_id );
    require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php');
    $attach_data = wp_generate_attachment_metadata( $attach_id, $file );
    $res1= wp_update_attachment_metadata( $attach_id, $attach_data );
    $res2= set_post_thumbnail( $post_id, $attach_id );
  }