Php script için SiteMap Oluşturamadım (Yardımm) - R10.net
 • 08-09-2010, 15:45:55
  #1
  mrb, php bi script için sitemap oluşturamadım, sitemap.xml şeklinde bunu ansıl entegre edebilirim scripte
 • 08-09-2010, 15:48:14
  #2
  Hangi script, nerde takıldın ? Yazarsan yardımcı oluruz, biraz daha açıklayıcı olmayı dene

  Birde şu adresi ziyaret et belki kimsenin yardımına ihtiyac kalmaz.
 • 08-09-2010, 15:48:25
  #3
  php kategorisinde açarsanız konuyu daha çabuk yardım bulursunuz bu kategori pek uygun değil bunun için.
 • 08-09-2010, 15:56:04
  #4
  sitemap.xml şeklinde dosya oluşturmak istiyorumda, bendeki googlesitemap.php kodları işte bunlar

  <?php require_once('ayar.php'); ?>
  <?php
  $maxRows_kategorilistesi2222 = 30;
  $pageNum_kategorilistesi2222 = 0;
  if (isset($_GET['pageNum_kategorilistesi2222'])) {
   $pageNum_kategorilistesi2222 = $_GET['pageNum_kategorilistesi2222'];
  }
  $startRow_kategorilistesi2222 = $pageNum_kategorilistesi2222 * $maxRows_kategorilistesi2222;
  
  mysql_select_db($database_geceninrengi, $portalv1);
  $query_kategorilistesi2222 = "SELECT * FROM yazilar";
  $query_limit_kategorilistesi2222 = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_kategorilistesi2222, $startRow_kategorilistesi2222, $maxRows_kategorilistesi2222);
  $kategorilistesi2222 = mysql_query($query_limit_kategorilistesi2222, $portalv1) or die(mysql_error());
  $row_kategorilistesi2222 = mysql_fetch_assoc($kategorilistesi2222);
  
  if (isset($_GET['totalRows_kategorilistesi2222'])) {
   $totalRows_kategorilistesi2222 = $_GET['totalRows_kategorilistesi2222'];
  } else {
   $all_kategorilistesi2222 = mysql_query($query_kategorilistesi2222);
   $totalRows_kategorilistesi2222 = mysql_num_rows($all_kategorilistesi2222);
  }
  $totalPages_kategorilistesi2222 = ceil($totalRows_kategorilistesi2222/$maxRows_kategorilistesi2222)-1;
  
  $queryString_kategorilistesi2222 = "";
  if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
   $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
   $newParams = array();
   foreach ($params as $param) {
    if (stristr($param, "pageNum_kategorilistesi2222") == false && 
      stristr($param, "totalRows_kategorilistesi2222") == false) {
     array_push($newParams, $param);
    }
   }
   if (count($newParams) != 0) {
    $queryString_kategorilistesi2222 = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
   }
  }
  $queryString_kategorilistesi2222 = sprintf("&totalRows_kategorilistesi2222=%d%s", $totalRows_kategorilistesi2222, $queryString_kategorilistesi2222);
  ?>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
  <title>Sitemap Google</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <META NAME="googlebot" CONTENT="index, follow">
  <meta name="robots" content="all">
  <META NAME="robots" CONTENT="index, follow">
  <META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="1 Days">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="images/style.css">
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="70%">
  <tbody><tr>
  <td>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="885" height="84">
      <tbody>
      <tr>
       <td width="885">
  	<font color="#6BCE18"> 
  	<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="885">
  		<tr>
  			<td height="3">
  	<font color="#6BCE18"> 
  			<img border="0" src="images/aramabg.gif" width="881" height="3"></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td width="885">
  			<p align="center">
  			<?php include "inc/inc.ust.php"; ?>	<img border="0" src="images/aramabg.gif" width="881" height="3"></td>
  		</tr>
  	</table>
  			</tr>
      <tr>
       <td width="885">
   <p align="center">
  <?php include "inc/inc.ustmenu.php"; ?></tr>
      <tr>
       <td width="885">
   <p align="center"><?php include "inc/inc.728_90.php"; ?></tr></tbody></table>
  
   <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" height="320" width="891">
  	<tbody>
  		<tr valign="top">
  			<td width="173">
  			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="173" height="437">
  	<tr>
  		<td height="22" width="173" background="images/yesilbuton.jpg">
  		<p align="center"><font size="2" color="#FFFFFF"><b>Google.com</b></font></td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="415" width="173">			
  				<table bgcolor="#E3E3E3" border="0" cellspacing="1" width="100%" height="414">
           <tr>
            <td bgcolor="#FFFFFF" height="412" width="219">			
  hadi google göreyim seni indexle</td>
           </tr>
          	</table>
  				</td>
  		</tr>
  	</table>
  		</td>
  			<td width="515">
  		    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="429" height="65">
  	<tr>
  		<td height="65" width="429">
  		    <table cellspacing=0 cellpadding=0 width="514" height="65">
       <tr><td height="20" background="images/anaortadirek.jpg">
  
  <p align="center"><font size="2" color="#FFFFFF"><b>Google Sitemap</b></font></td></tr> 
       <tr><td height="45">
  
  <b><font size="2">
  
  <?php do { ?>
  <a href="<?php echo $row_kategorilistesi2222['id']; ?>-<?php echo str_replace($find, $replace, $row_kategorilistesi2222['baslik']); ?>.html" style="color:#000000; text-decoration:none; "><?php echo $row_kategorilistesi2222['baslik']; ?></a><br />
  <?php } while ($row_kategorilistesi2222 = mysql_fetch_assoc($kategorilistesi2222)); ?><br><br>
  
  <?php if ($pageNum_kategorilistesi2222 > 0) { // Show if not first page ?>
       <a href="<?php printf("%s?pageNum_kategorilistesi2222=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_kategorilistesi2222 - 1), $queryString_kategorilistesi2222); ?>"><img border="0" src="images/geri.jpg" width="40" height="40"></a> |
       <?php } // Show if not first page ?>
       <?php if ($pageNum_kategorilistesi2222 < $totalPages_kategorilistesi2222) { // Show if not last page ?>
        | <a href="<?php printf("%s?pageNum_kategorilistesi2222=%d%s", $currentPage, min($totalPages_kategorilistesi2222, $pageNum_kategorilistesi2222 + 1), $queryString_kategorilistesi2222); ?>"><img border="0" src="images/ileri.jpg" width="40" height="40"></a>
        <?php } // Show if not last page ?>
  </font></b>
  </td></tr> 
       </table>
        </td>
  	</tr>
  	</table>
        </td>
  			<td width="173">
  			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="173" height="438">
  	<tr>
  		<td height="19" width="173" background="images/yesilbuton.jpg">
  		<p align="center"><font color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt"><b>&nbsp;Son 
  		Eklenenler</b></font></td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="129" width="173">			
  				<table bgcolor="#E3E3E3" border="0" cellspacing="1" width="100%" height="125">
           <tr>
            <td bgcolor="#FFF8F5" height="123" width="219">			
  				<?php include "inc/inc.eklenenler.php"; ?></td>
           </tr>
          	</table>
  				</td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="19" width="173" background="images/yesilbuton.jpg">
  		<p align="center"><font color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt"><b>
  		Bakılması Gerekenler</b></font></td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="129" width="173">			
  				<table bgcolor="#E3E3E3" border="0" cellspacing="1" width="100%" height="125">
           <tr>
            <td bgcolor="#EEFFFF" height="123" width="219">			
  			<?php include "inc/inc.rastgele.php"; ?></td>
           </tr>
          	</table>
  				</td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="17" width="173" background="images/yesilbuton.jpg">
  		<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" style="font-size: 10pt">Top 10 Konular</font></b></td>
  		</tr>
  	<tr>
  		<td height="125" width="173">			
  				<table bgcolor="#E3E3E3" border="0" cellspacing="1" width="100%" height="125">
           <tr>
            <td bgcolor="#FFF8F5" height="123" width="219">			
  				<?php include "inc/inc.populerkonular.php"; ?></td>
           </tr>
          	</table>
  				</td>
  		</tr>
  </table></td>
  		</tr>
  	</tbody>
  </table>
  </div>
  </td> 
  </tr>
  
  </tbody></table>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="4" width="892">
   <tbody><tr>
    <td height="4" valign="top">
  	<p align="center">
  	<img border="0" src="images/altcizgi.jpg" width="890" height="4"></td><tr>
    <td height="1" valign="top">
  	<p align="center">
  	<?php include "inc/inc.copright.php"; ?></td><html>
  
  
  </html>
  </html>
  <?php
  mysql_free_result($kategorilistesi2222);
  ?>
  yani sitemap.xml dosyasına ihtiyacım var
 • 08-09-2010, 17:26:35
  #5
  Php bilen birinden destek almalısınız, kendiniz yapamazsınız.
  public class Security extends Darkness{... while(true){ Attack with JAVA..