• 19-01-2007, 11:40:26
  #1
  Sonunda Bende Banlandım;

  Site(leri)nizdeki Google reklamlarýnda geçersiz týklamalar ve/veya
  gösterimler üretildiðini fark ettik. Bu nedenle Google AdSense
  hesabýnýzý devre dýþý býraktýk. Bunun AdWords
  reklamverenlerinin
  çýkarlarýný korumak üzere alýnmýþ gerekli bir önlem olduðunu
  anlamýnýzý
  rica ediyoruz.

  Bir yayýncý sitesindeki reklamlarda, aþaðýdakiler tarafýndan
  oluþturulan týklamalar ve/veya gösterimler dahil ancak bunlarla
  sýnýrlý
  olmamak üzere geçersiz týklamalar veya gösterimler olamaz:

  - bir yayýncý tarafýndan kendi web sayfalarýnda
  - baþkalarýný kendi reklamlarýný týklamaya teþvik eden bir
  yayýncý
  tarafýndan
  - otomatik týklama programlarý veya aldatmaya yönelik baþka
  yazýlýmlar
  tarafýndan
  - reklam kodunun herhangi bir bölümünde deðiþiklik yapan veya
  reklamlarýn herhangi bir nedenle yerleþimini, davranýþýný,
  hedeflerini
  veya daðýtýmýný deðiþtiren bir yayýncý tarafýndan

  Bunlar veya Google AdSense Þartlar ve Koþullarýný ve program
  politikalarýný ihlal eden bu türden baþka etkinlikler hesabýnýzý
  devre
  dýþý býrakmamýza neden olabilir. Þartlar ve Koþullar belgesi ile
  program politikalarý aþaðýdaki sayfalarda yer almaktadýr:

  https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=tr
  https://www.google.com/adsense/policies?hl=tr

  Geçersiz týklama gerekçesiyle program dýþý býrakýlan
  yayýncýlara
  AdSense tarafýndan daha sonra katýlma izni verilmez ve bu
  yayýncýlara
  daha fazla ödeme yapýlmaz. Hesabýnýzdaki kazançlarýnýz ilgili
  reklamverenlere tam olarak geri ödenecektir.

  Bu kararýn yanlýþlýkla alýndýðýnýzý düþünüyorsanýz ve
  geçersiz
  etkinliðin sizin eylemleriniz veya ihmalinizden ya da sizin
  sorumluluðunuzdaki kiþilerin (örneðin, çalýþanlarýnýz veya
  aile
  bireyleriniz) eylemlerinden veya ihmalinden kaynaklanmadýðý
  konusunda
  iyi niyetle israr ediyorsanýz, hesabýnýzýn kapatýlmasýna itiraz
  edebilirsiniz. Bunun için aþaðýdaki formu kullanarak bizimle
  baðlantý
  kurun:

  Google AdSense Yardım Merkezi

  Google itirazýnýzý deðerlendirmeye karar verirse, size kýsa
  sürede
  bilgi vermek için elimizden geleni yapacaðýz ve gerekli adýmlarý
  atacaðýz. Ýtirazýnýz konusunda bir karara varmadýysak, bunun
  ardýndan
  veya tekrar yapýlan itirazlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

  Saygýlarýmýzla,

  Google AdSense Ekibi

  Benim Öğrenmek İstediğim Aralık Ayı Kazancımı Alabilir miyim?
 • 19-01-2007, 11:52:51
  #2
  geçmiş olsun kardeş parayı alıp alamayacağin hakkında çeşitli söylentiler var
 • 19-01-2007, 12:01:33
  #3
  sonunda bu kural da türkçe olarak yazılmış

  Münferit reklamların yanına yanıltıcı resimler yerleştiremezler
 • 19-01-2007, 13:09:21
  #4
  HitcH;
  İnşallah Dediğin Gibi Olur ve Paramı Alırım.Çünkü Hile Yapmadım Ben.Ve Sitelerim 1 Haftadır Kapalı İdi.Ve İşin En İlginci 1 Haftadır Bazı Kişiler Banlatmak İçin Beni,Uğraş Veriyorlardı.Bu Konuda Adsense Ekibine 1 Hafta Boyunca Onlarca Mail Göndermiştim.Ve Ne Yazıkkı Dün Akşam Hesabımı Banlamışlar.

  Sitelerim Kapalı,
  Adsense Hesabıma Saldırı OLduğunu Adsense Ekibi 1 Haftadır Biliyor

  =
  Ban
 • 19-01-2007, 13:13:05
  #5
  hadi geçmiş olsun kardeş

  aralığı ısrar edersen alırsın heralde ocak taki hesap kapanmıyormu
 • 19-01-2007, 13:17:54
  #6
  Mail Gönderdim,Aralık Ayı vs. Demedim.Hile Yapmadığımı,Benim Adsense Kodumu Kullanıp Banlanmama Sebep Olan Siteleri ve Sunucu Log'larını İlettim Kendilerine.Zaten Bu İlettiğim Şeyleri Adsense Ekibi 1 Haftadır Biliyordu.Artık Şansımız Varsa Aralık Kazancını Alırım.
 • 19-01-2007, 23:33:39
  #7
  geçmiş olsun kardeş.
  benim kızdığım nokta hesaba saldırı yapıldğında google ın buna aldırmaması.
  ii iş valla
  birine kızdınmı gir sitesine akşama kadar tıkla. 2-3 sonra direk ban.
  gerçi kötü niyetli biri senin adsense kodunu ***** sitesine koysada banlanıyosun.

  google buna bir çözüm bulmalı. kod yeni bir siteye eklendiğinde google bunu otomatik tanıyor. buna eyvallah da. hesap sayfasına yada mail adresine bak kardeş senin kodların şu siteye eklendi. seninse onayla diyemezmi..

  koca gooooooogle için bu o kadar mı zor yani
 • 19-01-2007, 23:37:32
  #8
  15 inde işlemler Muhasebeye gidiyor 21 ine kadar butun işlemler bitmiş oluyor geri donuşum yapamiyorlar şayet 18 ine kadar hesabin işleme alinmişsa odemen yapilir yok alinmamişsa alamassin şans awantaj şu nokta cumartesi pazar tatil oldugu için çalişmiyorlar 21 i pazartesiye geldigi için bunu düşünerek butun işlemleri bitirmiş olmalari gerek .. Dostumun birisi 17 sinde banlandi ve odemesini aldi 100 de 90 alırsın yanlız ginede alamiyacagini düşün planlarinı ona gore hazirla
  geçmiş olsun .
 • 19-01-2007, 23:43:34
  #9
  keşke 1 sitede google reklamına 1 kere tıklayınca zıyaretçiye bır daha reklam çıkmasa ne guzel olurdu dımı