Niche Marketing Nedir ? Neyi Amaçlar ?


Niche Marketing olarak bilinen ve Türkçe karşılığı "Niş Pazarlama" olarak bilinen bir pazarlama stratejisidir.Niş pazarlama mantığı, ihtiyaç duyulduğu düşünülen herhangi bir ürün veya aynı şekilde herhangi bir hizmetin potansiyel müşteri olduğu varsayılan belli bir hedef kitleye dönük pazarlanmasını kapsar.


Biraz daha somutlaştırmak istiyorum, büyük çaptaki şirketlerin ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırma tablosunu düşük tutarak çok kalabalık bir kitleye ulaşmasına karşı küçük şirketlerin devam edebilmeleri adına bir ürün veya hizmeti yeni ve daha farklı fikirler ile daha potansiyel alıcılarla buluşturulmaya çalışılması, bu süreçte de piyasada da benzer bir hizmet bulunmadığından dolayı fiyat koyma avantajına sahip olunması olarak örnekleyebilirim.


Diğer bir örnekle bir yazılım şirketi, genel bir yazılım hizmeti yerine e-ticaret yazılımı hizmeti verirse bu gerçek anlamda bir Niche Marketing örneği olur.