• 18-03-2020, 14:22:58
  #1
  Arkadaşlar google payment üzerinden gelen paralar vergilendiriliyor mu yani takibe alınıyormu
  Mesela 5 bin tl çektim diyelim birkere
  Bir sorun olurmu vergi konusunda
 • 18-03-2020, 14:33:22
  #2
  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

  Mükellefler: Madde 3 – Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:
  1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;

  2. (Değişik: 19/2/1963-202/1 md.) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkür kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)
  Türkiye'de yerleşme:
  Madde 4 – Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:
  1. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah,Kanunu Medeninin 19 uncu ve mütaakıp maddelerinde yazılı olan yerlerdir);
  2. (Değişik: 19/2/1963-202/2 md.) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.)  Kanun açıktır. İstisna edilen kazançlar hariç Türkiye'de yerleşik kişilerin elde ettigi kazançlar vergiye tabidir. Bu gelir vergisi, bunlar dışında ilgili kanunlara göre farklı vergi tipleri ile karşılaşmaniz mümkündür.