Ubuntu Flarum Kurulumu - R10.net
 • 18-01-2021, 12:14:23
  #1
  Boş bir Ubuntu sanal sunucuya Flarum kurulumu anlatacağım. Kurulumu en basit düzeyde tutmaya çalıştım. İyi çalışmalar.

  İşlemlere başlamadan önce sunucumuzu güncelleyip, yeniden başlatmamızda fayda vardır.
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
  reboot
  Flarum için gerekli bazı paketleri kuruyoruz:
  sudo apt install curl git openssl zip -y
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
  Nginx Kuruyoruz:
  sudo apt-get install nginx -y
  MySQL Kuruyoruz:
  sudo apt-get install mysql-server -y
  MySQL Güvenliğini Yapılandırıyoruz:
  mysql_secure_installation
  Bu, sizi MySQL kurulumunuzun güvenlik seçeneklerinde bazı değişiklikler yapabileceğiniz bir dizi bilgi isteminden geçirecektir. İlk istem, MySQL şifrenizin gücünü test etmek için kullanılabilecek Validate Password Plugini kurmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Seçiminiz ne olursa olsun, bir sonraki soru MySQL root kullanıcısı için bir şifre belirlemeniz olacaktır. Seçtiğiniz güvenli bir şifreyi girin ve ardından onaylayın.
  mysql -u root -p
  komutu ile MySQL'e bağlanın.
  Oradan yeni bir kullanıcı oluşturun ve ona güçlü bir şifre verin:
  CREATE USER 'sammy'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
  Ardından, yeni kullanıcınıza uygun ayrıcalıkları verin. Örneğin, şu komutla kullanıcı ayrıcalıklarını veritabanındaki tüm tablolara ve kullanıcı ayrıcalıklarını ekleme, değiştirme ve kaldırma yetkisini verebilirsiniz:
  GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'sammy'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
  MySQL'den çıkın:
  exit;
  Php Kuruyoruz:

  Php deposunu tanıtıyoruz.
  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
  sudo apt update
  Php 8.0 ve Flarum için gerekli uzantıları kuruyoruz:
  sudo apt -y install php8.0 php8.0-{fpm,cli,xml,common,curl,dom,gd,mbstring,mysql,tokenizer,zip,pdo}
  Flarum Dosyalarını Yüklüyoruz:

  Klasör oluşturuyoruz ve o klasöre gidiyoruz.
  mkdir /var/www/flarum
  cd /var/www/flarum
  Flarum yükleme işlemini başlatıyoruz.
  composer create-project flarum/flarum .
  Dosya izinlerini ayarlıyoruz.
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/flarum/
  sudo chmod -R 775 /var/www/flarum/
  Siteyi Yayımlıyoruz:

  Siteyi yayımlamak için NGINX ayarlarını yapalım. NGINX klasöründe Flarum ayar dosyamızı oluşturup, dosyayı açıyoruz.
  sudo nano /etc/nginx/sites-available/flarum.conf
  Açıklan ekrana aşağıdaki kısmı yapıştırın. CTRL + X , Y , ENTER. İşlemleri ile kaydedelim. domain.com yazanları kendinize göre düzenleyiniz.
  server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    root /var/www/flarum/public;
    index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com www.domain.com;
    include /var/www/flarum/.nginx.conf;
    location ~ .php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
  }
  Siteyi yayımlıyoruz ve Nginx'i yeniden başlatıyoruz:
  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/flarum.conf /etc/nginx/sites-enabled/
  sudo systemctl restart nginx
  Siteyi açtığınızda veritabanı adına root yazacaksınız.

  SSL Sertifikası Kurulumu:

  Ubuntu sürümünüze göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz.
  https://www.digitalocean.com/communi...n-ubuntu-20-04
  https://www.digitalocean.com/communi...n-ubuntu-18-04
  https://www.digitalocean.com/communi...n-ubuntu-16-04
 • 18-01-2021, 12:52:12
  #2
  Çok güzel bir anlatım olmuş, mutlaka faydalanan olacaktır. Elinize, emeğinize sağlık.
 • 03-08-2021, 17:12:32
  #3
  PHP 8.0'a güncellendi. Nginx ve mysql sürümleri Ubuntu sürümünüze göre değişebilir.
R10.net sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.R10.net'i kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.