Faaliyetin resmi yönlerini araştırınca iş fikrinden ziyade bu tür fikirler hep eziyet fikirleri olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Aslında güzel bir iş fikri. Ancak, bu ülkede namusuyla çalışıp hakkıyla üretenler mütemadiyen suçlu durumuna düşüyorlar hep. Bürokrasi ve vergi yükü nedeniyle girişimcilik ruhunu öldürdüler bu ülkede maalesef.