Ayrıca hotmail tüm ip bloğunu engelleyebiliyor. Blok üzerinde diğer ip adreslerindeki sunucuların yaptığı spam işlemi tüm bloğu etkileyebiliyor.