Genelde amaç reklamları siteden ayırt edilebilir halde olmamasına özen göstermek olur bu nedenle ben böyle birşeyin daha da başarı sağlayacağı düşüncesinde değilim. Tam tersine büyük ya da küçük oluşuna göre değil de tamamiyle aynı olmasına özen gösterilmelidir.