Alıntı
#

Yasaklanmış Kullanımlar. Aşağıdakileri yapamazsınız veya herhangi bir üçüncü tarafı bunları yapmak üzere yetkilendiremez veya teşvik edemezsiniz: (i) her türlü otomatik, sahte, hileli ya da başka şekilde geçersiz araçlarla, tekrarlanan manuel tıklamalar, robot kullanımı veya diğer otomatik sorgulama araçları, ve/veya bilgisayarda üretilen arama istekleri, ve/veya diğer arama motorlarının optimizasyon hizmetleri ve/veya yazılım da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Arama Sonuçları, Bağlantılar ve/veya Reklam(lar) üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak sorgulamalar, izlenmeler ya da tıklamalar üretmek; (ii) herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi ya da Arama Sonucundaki bilgilerin sırasını düzeltmek, tad il etmek, süzgeçten geçirmek veya değiştirmek ya da herhangi bir Reklamı, Bağlantıyı, Reklam Birimini ya da Arama Sonucunu herhangi bir şekilde çıkarmak, belirsizleştirmek veya minimize etmek; (iii) son kullanıcının bir Reklamın herhangi bir bölümünü tıklayarak eriştiği herhangi bir Web sayfasını ("Reklamcı Sayfası") veya ana sunuculuğunu Google’ın yaptığı, Reklamlar ve/veya Arama sonuçları içeren herhangi bir Web sayfasını ("Arama Sonuçları Sayfası") çerçevelemek, küçültmek, çıkarmak ya da tam ve bütün görüntüsünü bir başka şekilde kısıtlamak (iv) herhangi bir Reklam Veren Sayfasından veya Arama Sonuçları Sayfasından uzak olan bir son kullanıcıyı tekrar yönlendirmek, son kullanıcının doğrudan doğruya Reklam Veren Sayfasına ya da geçerli Arama Sonuçları Sayfasına giderek erişebileceğinden farklı bir Reklam Veren Sayfasının ya da Arama Sonuçları Sayfasının sürümünü sağlamak, Reklam ile Reklam Veren Sayfasının ya da üzerinde Arama Kutusunun bulunduğu sayfa ile Arama Sonuçları Sayfasının arasına her türlü içerik serpiştirmek, veya Reklamdan Reklam Veren Sayfasına ya da üzerinde Arama Kutusunun bulunduğu sayfadan Arama Sonuçları Sayfasına direkt bağlantılardan başka herhangi bir şey koymak; (v) herhangi bir hata sayfasına, kayıt veya "teşekkür ederiz" sayfasına (bir Web sitesine kaydolan bir kullanıcıya kaydolduktan sonra teşekkür eden sayfa), herhangi bir sohbet sayfasına, herhangi bir e-posta üzerine veya pornografik, nefretle ilgili, şiddet içeren ya da yasadışı içeriği olan herhangi bir Web sayfasına veya Web sitesine Reklam(lar) ya da Bağlantı(lar) koymak; (vi) herhangi bir yazılım uygulamasındaki, Web sitesindeki ya da Sizin Sitenizin dışında diğer araçlarda ve işbu Sözleşmede açıkça izin verilenler dışındaki Reklamlar, Bağlantılar ya da Arama Sonuçları vasıtasıyla veya bunların içinden ya da bunlarla bağlantılı biçimde Reklamları, Bağlantıları ya da Arama Sonuçlarına doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlamak veya bunları başlatmak ve/veya etkinleştirmek (Ör. Arama Sonuçlarına Sizin Sitenizden/Sitelerinizden dolaylı olarak erişilebiliyorken, bunlar yalnızca uygun Google ana sunucusunun Web sayfasında görüntüleniyor olabilirler); (vii) Arama Sonuçları, Bağlantılar ve/veya Reklam(lar)dan alınan bilgilerin ya da bunların herhangi bir kısmının veya türevlerinin "crawl", "spider", indeks veya herhangi bir geçişsiz yöntem yoluyla depolanması ya da önbelleğe alınması, veya (viii) Google web Sitesinde zaman zaman gözden geçirilerek yayınlanan Program Kurallarına veya Sizinle Google arasındaki herhangi bir sözleşmeye (buna Google AdWords Programı şartları da dahildir) zarar verecek şekilde davranmak, veya Google’a gölge düşürecek ya da Google’ın yarattığı iyi izlenimleri ve adını küçültücü veya değerini azaltıcı herhangi bir davranışta bulunmak veya bu tür bir eylemi gerçekleştirmek. Yukarıdaki maddelerin herhangi birini yapmanın veya bunları çiğnemenin işbu Sözleşme üzerinde maddi bir ihlal oluşturduğunu ve Sizin aleyhinize, hesabınızın derhal askıya alınması veya işbu sözleşmenin sona erdirilmesi ve yürürlükteki tüm hukuki ve cezai önlemler de dahil olmak üzere her türlü ve tüm yasal ve adli önlemleri alabileceğimizi kabul ediyorsunuz.
dediğim gibi ben görevimi yapıp uyardım , inanıp inanmamak sana kalmış..