inadına yapmış bence para alacamayacağını kendide iyi biliyordur.