turboıngılızce ve megahafıza reklamları cok az verıyor
onları engelleyın gitsin