abi reklamverenin reklamı o demekki bize düşen yayınını yapıp parasını almak o kadar