valla herkese geliyomuş banlı hesaba da gelebilir hobaa email askıda kalmıştır belki
ptt de çok vakit kabetmiştir