Aynı Mail benim ortağada geldi..

Merhaba,
>
> Sizin de fark ettiðiniz gibi, ödeme geçmiþinizde Ödeme ve Ödeme
> Ýptal uyarýlarý görülmektedir. 'Ödeme Ýptal Edildi' uyarýlarý
> teknik bir sorundan dolayý oluþmuþtur. Ödemeleriniz þu an
> beklemede olduðundan, Kasým ayýnda bir ödeme çeki yollamadýk.
>
> Hesabýnýzdaki beklemeyi durdurmak isterseniz, Ödeme
> Rehberi'ndeki talimatlara bakýnýz veya Ödeme Geçmiþi
> sayfanýzdaki adýmlarý takip ediniz.
>
> Bu karýþýklýk için özür diler ve ileride hesabýnýzdaki bekleme
> kalktýðýnda ödeme yapmayý ümit ederiz.
>
> Saygýlar,
>
> Google AdSense Ekibi
>