Bu mail banada geldi.Ancak bunun banlanma ile ilgisi olmaması gerekir.