Testere

Yanıldığın birşey var

BANLANMAK ile Googlenin Sitenizde Reklam yayını durdurması arasında FARK VARDIR.

reklam yayınının si,tenizde durdurulması banlandıgınız anlamına gelmez.