çekin "ödeme" ye verildiğini ilk müjdeleyene benden poli melodi