hiçkimse bilmez bilemez gönül ister ama veremez ..
takma kafana ..