buna duşuk demışsın ya helal olsun cipher ben 250 tı ka 8 doalr ancak alıyorum ısyanım sanadır