walla pini gelmemiş diye belirttim eğer pinli arıyorsan