kaskirim'e katılıyorum. Sürekli pop açmak lazımki kullanıcı çıkamasın