böylesini de ilk defa duydum reklama tıklanması için para dağıtmak, ilginçmiş