2016 ve daha eski kurulum içeriksiz eskiden kurduğunuz kanalınızı satın alıyorum.

yoruma fiyat + wp bırakınız.