bence başarılı projelendirilirse iş yapar başarılar