Satın alındı deneme yapıyorum konuya açıklama yapacağım.