İncelemek için 2 ve 4 numaralı gruplara katıldım onaylama sağlar mısınız?