zil takıp oynardım. çünkü bütün borçlarımı kapatıyor