@metehandemir; 'in tarif ettiği şekilde yorum satırına alırsanız en sağlıklısı olur.