https://www.youtube.com/watch?v=5V2uruwW6dA


Kürşad'ın gür sesiyle indik Tanrı Dağı'ndan
Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz
Kürşad'ın gür sesiyle indik Tanrı Dağı'ndan
Parçaladık surları, Çin Seddi'ni aştık biz
İşte biz bur'dayız, tükenmedi neslimiz
Şehadet getirerek çoğalacak ırkımız
İşte biz bur'dayız, tükenmedi neslimiz
Şehadet getirerek çoğalacak ırkımız
Ululardan feyzaldık, dörtnala at koşturduk
Kıtaları aşarak dünyaya hükmettik biz
Ululardan feyzaldık, dörtnala at koşturduk
Kıtaları aşarak dünyaya hükmettik biz
İşte biz bur'dayız, tükenmedi neslimiz
Şehadet getirerek çoğalacak ırkımız
İşte biz bur'dayız, tükenmedi neslimiz
Şehadet getirerek çoğalacak ırkımız

CxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCx Cx


https://www.youtube.com/watch?v=Q997SPR0BaA


Yaşasın ırkımız
Çine bedel kırkımız
Söylenir türkümüz
Çağlardan çağlara
Yaşasın ırkımız
Çine bedel kırkımız
Söylenir türkümüz
Çağlardan çağlara
Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Dağları bürü bürü
Düşmanların kahrolsun
Koş yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Gökbörü börü börü
Düşmanların kahrolsun
Turan'dır yurdumuz
Genç Ahtsızlar ordumuz
Ulusun kurdumuz
Dağlardan dağlara
Turan'dır yurdumuz
Genç Ahtsızlar ordumuz
Ulusun kurdumuz
Dağlardan dağlara
Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Dağları bürü bürü
Düşmanların kahrolsun
Koş yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Gökbörü börü börü
Düşmanların kahrolsun
Yalan kürsüleri yıkıp yerine
Sehpaları kuracağız and olsun!
Haini, soysuzu iki kaşının
Ortasından vuracağız and olsun!
Çaresiyiz kanayan her yaranın
Birliğini göreceğiz Turan'ın
Ya da Türk'e yâr olmayan dünyanın
Eksenini kıracağız and olsun!
Hastane yolunda doğan bebeğin
Üstüne beyaz kar yağan bebeğin
Kırkı çıktığı gün donan bebeğin
Hesabını soracağız and olsun!
Aldanmadan makamlara, kürklere
Yoldaş olup saray basan kırklara
Turan adlı nazlı gelin Türklere
Yâr olunca duracağız and olsun!
Gerçek kılıp ecdatların düşünü
Geri alıp her bir mezar taşını
Reziller eğerken rezil başını
Huzura biz varacağız and olsun!
Dönmeden geriye
Selam kutlu ülküye
Milliyetçi Türkiye
Altay'dan Tuna'ya
Dönmeden geriye
Selam kutlu ülküye
Milliyetçi Türkiye
Altay'dan Tuna'ya
Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Dağları bürü bürü
Düşmanların kahrolsun
Koş yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Gökbörü börü börü
Düşmanların kahrolsun
Olacak, olacak
Sönmeden en son ocak
Çekilir kara sancak
Turan'a Turan'a
Olacak, olacak
Sönmeden en son ocak
Çekilir kara sancak
Turan'a Turan'a
Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Dağları bürü bürü
Düşmanların kahrolsun
Koş yürü, yürü, yürü, yürü
Yolumuz uzun
Gökbörü börü börü
Düşmanların kahrolsun

CxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCxCx Cx


https://www.youtube.com/watch?v=KKZqiEHORb0


GERİ GELEN MEKTUP

Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden?
Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu.
Pervane olan kendini gizler mi alevden?
Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse,
Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse,
Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,
Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...

Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince,
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince,
İçimdeki azgın devi rüzgârlara attım,
Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.

Gözler ki birer parçasıdır sende İlah'ın
Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin
Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin