Arkadaşlar iyi bayramlar,
aşağıdaki gibi bir örnek calıstırmaya calısıyorum fakat şu hata veriyor. çözüm için bir kaynakta bulamadım.

ORA-06550: satır 7, sütun 25:
PLS-00225: alt program veya imleç 'PUT' başvurusu kapsam dışında
ORA-06550: satır 7, sütun 9:

set serveroutput on;
declare
  v_sayac pls_integer   := 0;
begin

  LOOP
    v_sayac := v_sayac + 1; 
    dbms_output.put.line(v_sayac);     
    exit when v_sayac = 10;
    
  END LOOP;

end;