Toplumsal Bağışıklık adı altında, aşı olan ve olmayanlar olarak bir sınıflandırma yapılır düşüncesindeyim.