PHP ile sorgulatmanıza gerek var mı? WHERE neden kullanmıyorsunuz?