Üniversite sınavı için dersleri ay içinde çoklu olarak mı çalışmak yoksa bir dersi tamamen bitirdikten sonra diğerine başlamak mı daha doğru?