İstanbulda 13 megabiti zor alıyorum türk telekomdan 😂