hayır istemem

devlete girince ticaret yapamıyorsun