ban açısından sorunu var mıdır? yapılan işin riski nedir?