Aradığım tam olarak buydu. Cevap için teşekkürler.
Criyessei adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Benim anladığım şu: Bir lokasyon girmek istiyorsun ve onun bilgisayar lokasyonuna olan zaman farkının dönmesini istiyorsun.

Aşağıda bunun için yazdığım kodu görebilirsin:
function calcDiffTime(a, b){
  if(a==undefined) throw new Error('a musn\'t be empty!');

  var location1, location2;
  if(b==undefined){ //usage: calcDiffTimeFrom('America/New_York') [== calcDiffTimeFrom('Europe/Istanbul', 'America/New_York')]
    //Time differences between computer time and location time(a)
    location2 = a;
    location1 = Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone;
  }
  else{ //usage: calcDiffTimeFrom('Europe/Istanbul', 'America/New_York')
    //Time differences between location1 time(a) and location2 time(b)
    location1 = a;
    location2 = b;
  }

  var now = new Date();
  var parseDate = t=> { //"18.07.2021 20:49:07"
    t = t.split(' '); //["18.07.2021", "20:49:07"]
    t[0] = t[0].split('.').reverse(); //[["2021","07","18"], "20:49:07"]
    t[1] = t[1].split(':'); //[["2021","07","18"], ["20","49","07"]
    t = [...t[0],...t[1]].map(n=>parseInt(n)); //[2021,7,18,20,49,7]
    --t[1]; //[2021,6,18,20,49,7]
    return t; // //[2021,7,18,20,49,7]
  }
  var createDate = location => new Date(
    ...parseDate(
      now.toLocaleString("tr-tr", {timeZone:location}) //"18.07.2021 20:49:07"
    )//[2021,6,18,20,49,7]
  ); //new Date(2021,6,18,20,49,7)
  
  var d1 = createDate(location1), d2 = createDate(location2);

  return (d1.getTime() - d2.getTime())/3600000; //hours
};

var computerTimeZone = Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone;

//Örnek 1: PC lokasyonu ve America/New_York arasındaki saat farkı
let diff1 = calcDiffTime("America/New_York");
console.log(diff1); //7, pozitif değer yani pc zamanı new york'tan 7 saat ilerde

//Örnek 2: Önceki örnekle aynı
let diff2 = calcDiffTime(computerTimeZone, "America/New_York")
console.log(diff1==diff2); //true

//Örnek 3:
let diff3 = calcDiffTime("America/New_York", computerTimeZone);
console.log(diff3); //-7, new york, pc lokasyonuna göre 7 saat geride
console.log(diff1==(diff3*-1)); //true

//Örnek 4:
let diff4 = calcDiffTime("Europe/Berlin");
console.log(diff4); //1

//Örnek 5:
let diff5 = calcDiffTime("Europe/Berlin", "America/New_York");
console.log(diff5); //6 | pc saatine göre; berlin 1 saat geriydi, new york ta 7 saat geriydi. O zaman berlin new york'a göre 6 saat ileridir
Bu da saat dilimini bulmak için;
function getTimeZoneOffset(a){
  var comTimeZone = Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone;
  var comTimeZoneOffset = new Date().getTimezoneOffset()/-60;
  var diff = calcDiffTime(a);
  return comTimeZoneOffset-diff;
}

//ÖRNEKLER
console.log(getTimeZoneOffset("Asia/Tokyo")); //9
console.log(getTimeZoneOffset("Europe/Oslo")); //2
console.log(getTimeZoneOffset("Asia/Kolkata")); //5.5