Sözleşmenin resmî bir hükmü yoksa büyükbabanızın tüm mirasçılarından vekaletname alıp gitmeniz gerekir.