1.kod biraz karışık sanırım. Daha sade ve anlaşılır olanı:
<script>
var aSaat = document.getElementById("saat"); //aSaat adında bir değişken tanımladık.
function format(saatcek) {
var bSaat = saatcek.toString();
if (bSaat.length == 1) {
return "0" + bSaat;
} else {
return bSaat;
}}
function saatGuncelleme() { //Burada bilgisayarımızdan saati çekiyoruz.
var tarih = new Date();

var TimeZone = new Date(tarih.toLocaleString('en-US', { timeZone: 'Asia/Shanghai' }));

var saat = TimeZone.getHours(); //Burada saati çekiyoruz.
var dakika = TimeZone.getMinutes(); //Burada dakikayı çekiyoruz.
var saniye = TimeZone.getSeconds(); //Burada saniyeyi çekiyoruz.
aSaat.textContent = format(saat) + ":" + format(dakika) + ":" + format(saniye); //Burada ekranımıza çıktımızı veriyoruz.
}
setInterval(saatGuncelleme, 1000);
</script>