konu ile ilgili detay iletebilirseniz görüşebiliriz?
Fiyat ve süre için çok yetersiz yukarıdaki bilgiler.