İngilterede hacker academy isimli bir firma var. Onların almanyada çalıştığı firmalar var. Bakabilirsiniz oradan.