Reklam politikası ile news politikası farklı şeyler hocam. Red sebebi neyse onu düzeltin derim.