Elimde HD 7750 var 2 GB takas olur mu üst verebilirim