@Hostingturkiy; konuya ys belgesi ve vergi levhası ekleyiniz.